Skip to content

Het leven op aarde verandert. We zijn met meer mensen, er is minder regenwoud, meer stikstof en de temperatuur op aarde blijft stijgen. Daar moeten we samen wat aan doen. Met de Regionale Energiestrategie (RES) wordt er per regio in Nederland gewerkt aan een schone en gezonde leefomgeving. Dat is geen gemakkelijke opgave. Metropoolregio Eindhoven vroeg ons om de werkgroep Communicatie & Participatie te ondersteunen. Door draagvlak te creëren voor de energietransitie bij gemeenteraden en inwoners stappen we samen over op duurzame energie.

Voor deze vraag, is de werkgroep bij Groep5700 aan het juiste adres. Met Eline als vast aanspreekpunt en projectmanager, schakelen wij de benodigde specialismen in zoals gedragsverandering, vormgeving en copywriting. Onze kracht zit in de combinatie van de doeners die structureel ondersteuning bieden, gecombineerd met onze specialisten. Ook kunnen we voor dit project gebruik maken van onze eerdere ervaring met communicatie bij duurzaamheidstrajecten op strategisch en operationeel niveau. Eerder begeleidde Udo al de regio’s Noord- en Midden-Limburg en Noordoost-Brabant bij het vertellen van hun verhaal over de energiestrategie. Ook voor bouwbedrijven, woningcorporaties en gemeente Helmond en Laarbeek hebben we gewerkt met dit complexe thema.

Zonder participatie geen energietransitie

De inschatting is dat 10% tot 40% van de mensen niet zonder begeleiding mee kan in de energietransitie. Daardoor ontstaat een kans tot tweedeling in de maatschappij. Mensen die kunnen investeren, profiteren van een lagere energierekening en meer comfort in hun woning. Mensen met beperkte tot geen financiële bewegingsruimte raken in de problemen. Zij profiteren niet van een lagere energierekening, kunnen geen gebruik maken van subsidiemogelijkheden en worden wel geconfronteerd met hogere lasten. Zonder participatie van inwoners, gemeenteraden en andere stakeholders kan er geen energietransitie plaatsvinden. De ambitie is: iedereen doet mee en iedereen profiteert mee.

Hoe nemen we iedereen mee?

De regionale energietransitie moeten we met z’n allen voor elkaar krijgen. Daarom betrekken we onder meer woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, brancheverenigingen, ondernemers, ambtenaren, volksvertegenwoordigers en inwoners (jong en oud) bij de totstandkoming van de RES. Door het organiseren van online inloopbijeenkomsten, het maken van periodieke nieuwsbrieven en het beheren en verbeteren van de website, zorgt Groep5700 ervoor dat alle doelgroepen goed geïnformeerd zijn, betrokken worden én kunnen participeren. Intern zorgt Eline ervoor dat bij onze werkzaamheden iedere specialist wordt meegenomen. Udo voor storytelling en gedragsverandering, Jørgen voor de vormgeving en Ingrid voor het schrijven van de teksten en beheren van de website. Om de klimaatdoelstelling van 2030 te halen, hebben we nog een lange weg te gaan. Samen met de werkgroep gaan we ervoor om de transitie te maken in Metropoolregio Eindhoven!

Sta jij ook voor een uitdaging op het gebied van duurzaamheid of energietransitie? Wij kunnen jou helpen om je groene ambities om te zetten naar concreet resultaat! Neem contact op, dan gaan we samen op weg!

Dit vind je misschien ook leuk
Opn.-042
Kunnen jullie voor ons een huisstijlhandboek maken, zodat we ons logo altijd op dezelfde manier gebruiken? Dat was de vraag die we kregen van orthopedisch schoenenfabrikant CYS (voorheen Choose Your Shoes). Onze vormgever Jørgen ging erop af. Al snel had hij door dat de vraag achter de vraag, veel verder ging.
Media,Journalism,Global,Daily,News,Content,Concept
Goede contentmarketing bedrijven? Tot goede content komen? Check even onderstaande aanbevelingen voor je begint. Voorzie in een behoefte. Je content moet van nut zijn voor je klant: een vraag beantwoorden of een probleem oplossen. Dat is belangrijker dan vertellen over je product of dienst. Wees consistent. Los verwachtingen in. Als je je ergens aan committeert, ga daar dan ook naar leven. Of het nou gaat om een maandelijks magazine of een dagelijkse nieuwsmail: deliver. Wees menselijk. Wees jezelf. Vind een tone of voice en ga delen. Een mens is niet...