Skip to content
Kim van Uden
Buro Boost

Als je ziet dat het anders moet

We leven in een participatie- en netwerksamenleving die continu verandert. Echte verandering gaat niet om papieren plannen of een visie van het management. De grote complexe vraagstukken van deze tijd vragen om een benadering waarbij je echt de kracht vanuit de mensen en vanuit de samenleving gebruikt om te komen tot duurzame verandering. Een aanpak die ruimte biedt aan echte co-creatie en innovatie. Impact creëren gaat om samen bouwen aan perspectief, nieuwe wegen ontdekken, anders durven kijken, over de eigen grenzen, doen en experimenteren wat werkt en wat niet. Zo krijgen veranderingen blijvend vorm en creëer je oplossingen die echt bijdragen aan een vraagstuk.

En dat is wat mij drijft en waar mijn kwaliteiten liggen: vernieuwen, ontwikkelen, co-creëren, aanjagen, verbinden. Vraagstukken en problemen ombuigen in kansen, positieve energie en actie. Mensen enthousiasmeren en binden. Op alle niveaus.

Projecten door Kim

Geen projecten gevonden