Skip to content
Storytelling

Storytelling liet ORO groeien van geluk

Verhalen zetten aan tot actie of laten je stil staan bij grootse en kleine vraagstukken. Ze herbergen een schat aan informatie. Maar vooral: verhalen geven betekenis aan drijf­veren van mensen en hun daden. Als je ze herkent en duidt, zijn ze het meest waardevolle instrument om je organisatie verder te brengen.

Bij ORO zetten we verhalen op allerlei manieren in. We werkten aan een in­spirerend visieverhaal om medewerkers mee te krijgen op het kronkelige pad van verandering. We haalden diagnoseverhalen op en gingen op zoek naar zingevingsverhalen. Steeds om de vinger aan de pols te houden in een ver­anderproces.

De rijkdom van de verhalen bij ORO verraste ons keer op keer en nog steeds. Ze zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en energie. Als die prachtige verhalen zijn er gewoon. In dit boekje vind je er een paar. Bij het samenstellen ervan groeiden we zelf even van geluk.

Gedragsverandering

In kleine stappen naar ander gedrag

Een column van Udo

Groep 5700 Udo Holtappels storytellingToen Rutte in maart 2020 zijn inmiddels beroemde coronaspeech hield, wist hij de Nederlanders te binden door slim in te spelen op de drijfveren van ons volk. ‘We gaan een intelligente lockdown doen’! Hij raakte daarmee een prikkelende snaar: wij Nederlanders zijn intelligenter dan andere Europese landen. Hij kreeg ons in de actiestand. Samen gingen we mee!

Gedrag. Elk jaar neem ik me voor om meer te gaan sporten, geen alcohol te drinken in januari, het water niet te laten lopen bij het tanden poetsen, minder hard te rijden, het afval beter te scheiden, elke avond een rondje te lopen toch die nieuwe keuken aan te schaffen in plaats van die spouw te isoleren. Ik wil het en toch doe ik het niet?

Ik neem het me voor en ik begin, enthousiast, maar na een paar dagen is er een feestje en lonkt het wijntje, regent het hard en staat de groenbak achter in de tuin, is de autobaan leeg etc. Gedrag! Het woord was de afgelopen anderhalf jaar bijna elke dag in het nieuws. Vanaf het ene op het andere moment werden we geconfronteerd met de anderhalvemetersamenleving, 10 keer per dag je handen wassen, in je elleboog hoesten en mondkapjes dragen. Met name afstand houden ging zo tegen onze natuur in dat er wel een hele goede reden moest zijn om het vol te houden. En die was er: onze gezondheid.

In het communicatievak leer je dat je gedrag kunt beïnvloeden via de drietrapsraket: kennis, houding, gedrag. Als je maar genoeg weet, verandert je houding ten opzichte van een bepaalde gedraging. Psychologisch onderzoek laat zien dat ‘weten niet automatisch leidt tot doen’. Ons onbewuste neemt veel vaker beslissingen dan we denken. In de gedragswetenschap pak je daarom direct gedrag aan, door te kijken naar het gedrag dat je wil zien en te onderzoeken welke factoren daarop van invloed zijn. De omgeving is daarbij belangrijk, welke drijfveren iemand heeft of hoe gemakkelijk het is om dat gedrag te vertonen. Daarvoor moet je inzicht hebben in welke psychologische factoren allemaal dat gedrag beïnvloeden. En dat zijn er best veel. Dat kun je onderzoeken waardoor je veel gerichter communicatie kunt inzetten omdat je dan weet waar de weerstanden zitten en weet welke factoren helpen of juist tegenwerken. Voor mezelf: ik heb nu een klein bakje in de keuken staan voor het gft-afval.

Udo Holtappels

Storyteller – gedragsveranderaar – communicatieadviseur