Skip to content
Hub van Doornecollege Groep5700

Het begon allemaal met deze vraag…

‘Binnen IVO Deurne willen we onze externe communicatie opnieuw tegen het licht houden. ’Wat kunnen jullie bijdragen? Welke verbetervoorstellen hebben jullie? Waar zien jullie kansen? Hoe kunnen we onze deelscholen nog beter profileren?’

Dat zijn vragen waar ons hart sneller van gaat kloppen. Een nieuwe huisstijl of een verfrissing? Kritisch kijken naar de online en offline communicatie? Hoe wordt er nu gecommuniceerd? Wat werkt? Wat niet? Waar is verbetering nodig? Enkele interne brainstormsessies later lag daar ons voorstel. Een voorstel waar IVO Deurne energie van kreeg! Wij wonnen de pitch. Aan de slag!

Een eigen verhaal

Alle deelscholen van IVO Deurne worden als losse merken neergezet. Het Sprongcollege, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege. In Deurne en omstreken zijn er weinig mensen die deze namen niet kennen. Stuk voor stuk scholen met hun eigen unieke eigenschappen en focus, samenwerkend onder de paraplu van IVO Deurne.

Met behulp van de mooie en goudeerlijke verhalen van directie, docenten en leerlingen gaven we iedere school een eigen verhaal. Een Corporate Story noemen we dat. Een Corporate Story is een verhaal dat het ‘wij-gevoel’ creëert, onderling en naar buiten toe. Het geeft richting aan je interne en externe communicatie. Een fijn hulpmiddel om te toetsen of je samen op de juiste weg zit dus!

Een nieuw uiterlijk voor alle deelscholen

We zien het als onze taak om onze klanten anders te laten denken of kijken. Even van de gebaande paden af. Daarom lieten we in de pitch gewoon de nieuwe logo’s van IVO Deurne en haar deelscholen zien. Althans ons voorstel hiervoor en het verhaal erachter. En raad eens? Dat voorstel zorgde ervoor dat er in plaats van voor een verfrissing, werd gekozen voor een helemaal nieuw logo en bijpassende huisstijl! Leerlingen en personeel kozen het definitieve logo door een enquête in te vullen. Geen weg terug, alles gaat op de schop!

Samenwerken aan de websites

Als strategisch communicatiebureau weten we natuurlijk waar onze expertise ligt. Zo weten we bijvoorbeeld dat we een hele goede basis voor een website neer kunnen zetten. Maar het daadwerkelijke bouwen ervan, daar beginnen we niet aan. Ieder zijn vak. Voor de nieuwe websites van IVO Deurne werkten we samen met J. Ottenheijm Webdesign. Tijdens de pitch stelden we voor om iedere deelschool een eigen website te geven. Passend bij de manier waarop de scholengemeenschap zich wil profileren. We lieten zelfs al de eerste ontwerpen zien. Mirte en Marloes werkten samen met de werkgroep van IVO Deurne aan het definitieve design en het functioneel ontwerp.

Van 1 naar 5 websites. IVO Deurne verzette bergen werk om de gloednieuwe websites te voorzien van tekst en beeld. Een echte monsterklus, die met een indrukwekkende snelheid werd geklaard. De deadline was duidelijk, in het nieuwe schooljaar moest alles klaar zijn! En dat lukte.

Het resultaat zien?

Het mooie van het op de schop nemen van alle externe communicatie. Je hoeft niet ver te zoeken om het resultaat te zien. Het is overal, in alle communicatie, online en offline. En nu? IVO Deurne gaat gewoon door met stappen zetten, want net als hun leerlingen zijn ook zij nooit uitgeleerd.

www.ivo-deurne.nl

www.sprong-college.nl

www.hubvandoorne-college.nl

www.alfrink-college.nl

www.peelland-college.nl

Team

Partners