Verhalen voor ORO

Verhalen voor ORO

  ORO biedt zorg en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking.

  Een corporate story, dat was de behoefte van deze organisatie. Een verhaal dat recht deed aan heel ORO, aan alle doelgroepen, zowel intern als extern. Eén verhaal dat uitroept waarom ORO bestaat.

  Om gevoel te krijgen bij de organisatie zijn we verhalen gaan ophalen, dwars door de organisatie heen. Dat leverde een schat aan prachtige verhalen op! Over cliënten, over medewerkers… Waarin steeds duidelijker werd dat iedereen op zijn manier een bijdrage levert aan de samenleving. Vanuit al die verhalen vormden we een corporate story, met daarin een groot aantal kleine verhaaltjes die duidelijk maken waarin ORO zich onderscheidt van anderen. De eerste keer dat we het verhaal deelden, was er emotie. Dat doen verhalen!

  Het verhaal hebben we samen met een aantal mensen gevormd. Wie moest de hoofdpersoon zijn? Waar liep die tegenaan? Waardoor werd ie geraakt? Het is een verhaal geworden dat perfect past in de betekeniseconomie, waarin het veel meer gaat over het maatschappelijk en sociaal rendement, veel minder om het economische. We hadden geluk met al die verhalen! Dat is nu precies waar de corporate story voor zorgt. Voor een aantal kleine geluksmomentjes.

  Een visieverhaal

  Ondertussen is de directeur aan de slag gegaan met een visieverhaal; een richtinggevend verhaal om de medewerkers te verbinden aan de veranderende organisatie. Een verhaal waarin verleden, heden en toekomst en de weg daarnaartoe op logische wijze werden verbonden. Een verhaal doorspekt met dilemma’s, waar MT en medewerkers nou tegenaan lopen, elke dag dat ze met hun verhaal bezig zijn. Een visieverhaal is nooit kort, en dat was dit verhaal ook niet. Uiteindelijk werd het zelfs een verhaal met een netto spreektijd van een half uur! Moest het niet ondersteund worden met een powerpoint? Die vraag werd vooraf aan ons gesteld. Nee, vinden wij! Uiteindelijk deed de directeur zijn verhaal in een leunstoel, met ernaast een sfeervolle schemerlamp. Er was geen sheet te zien. Honderd medewerkers luisterden ademloos naar een zeer persoonlijk verhaal dat uit de doeken deed waar ORO vandaan komt en waar ze naartoe wil. En vooral: op welke manier. Het is sindsdien iedere dag onderwerp van gesprek. Wat betekent dit voor mij, voor mijn organisatie, voor mijn werk? Het verhaal heeft gewerkt!