Concept industrieterreinen Food

Concept industrieterreinen Food

  Food Capital
  Collega Marcel was voorzitter van de stuurgroep Food Capital, die met de gemeente Helmond nadacht over één van de twee economische speerpunten: food. De gemeente huurde Marcel in om Helmond als Food-regio op de kaart te zetten, zowel op nationaal- als op internationaal niveau.

  Food Tech Park Brainport
  Marcel was daarnaast betrokken bij Corporate Identity Food Tech Park Brainport.

  Foodsquare Deurne
  Uitdaging: op een ander manier nadenken over voedsel produceren. Door het toepassen van het Blue Ocean model en rekening houdend met ontwikkelingen in de foodmarkt, kwam Groep5700 met een innovatief, succesvol businessmodel voor een bedrijvencentrum in Deurne; een nieuw concept industrieterrein. Het geheel werd volledig uitgewerkt tot een markt-klaar concept en acquisitieplan. De eerste bedrijven hebben zich reeds gevestigd. Na het marketingtraject volgde een communicatieplan. Hieruit kwam vervolgens onder meer een corporate movie en verkoopondersteunend materiaal, van website tot offertemodel.