Rugzak

Onze rugzak is inmiddels goed gevuld. Door de jaren heen hebben we veel projecten gedaan rondom duurzaamheid. Gedeelde noemer: bewustwording creëren, inwoners in de actiestand krijgen. Onze aanpak op basis van storytelling en contentmarketing, onderscheidt zich van die van anderen. We houden het thema dichtbij en concreet zodat mensen zich betrokken voelen en eerder meedoen; sneller geneigd zijn ook actief te worden. Hieronder een overzicht van een aantal van onze projecten. Heeft jouw organisatie een duurzame uitdaging? Betrek ons via het formulier onderin.

Dragons' Den voor de gemeente LaarbeekDuurzaam Wonen in de regio Zuidoost-BrabantDe E-comfortscan voor de regio Zuidoost-BrabantAlle Lichten Op Groen voor de gemeente Helmond

 

Dragons’ Den – Gemeente Laarbeek (2017)

Vraag
In januari 2017 vroeg de gemeente Laarbeek ons om mee te denken over een innovatieve activatiecampagne voor inwoners en ondernemers in Laarbeek. Ze wilde een Dragons’ Den organiseren: een bestaand concept in een groen jasje. Een externe jury mocht in juni maximaal 150.000 euro verdelen onder duurzame initiatieven van de gemeenschap. Vijf gerenommeerde juryleden bepaalden de potentie van het idee en de hoogte van de investering.

Antwoord
Wij hielpen de gemeente middels contentmarketing (plan en uitvoering) aan verhoging van de zichtbaarheid en het uiteindelijke activeren om ideeën in te dienen.

Resultaat
Uiteindelijk leidde het tot meer dan vijftig aanmeldingen. Een kleine 200 aanwezigen konden genieten van tien geweldige presentaties. De jury verdeelde 81.990 euro over acht ideeën. De hoogste jurybijdrage, 25.000 euro, was voor Snoeperij Jantje en hun was- en strijkservice voor kwetsbare jongeren.

 

Duurzaam Wonen – Regio Zuidoost-Brabant (2017)

Vraag
Het aanbod van initiatieven die bijdragen aan verduurzaming in de regio Zuidoost-Brabant, is erg groot. Zien mensen door de bomen het bos nog wel? De regio vroeg ons een strategisch document op te stellen waarin wordt uiteengezet hoe het bewustzijn en de kennis rondom het uitvoeren van energetische maatregelen bij bestaande woningen verhoogd kan worden.

Antwoord
We definieerden een strategie, creëerden persona’s en formuleerden een kernboodschap in de vorm van een adviesdocument. Het begon met een verhaal…

Resultaat
Dit plan met bijbehorende aanpak wordt nu gedeeld met alle initiatieven die nu in de regio worden ontplooid.

 

E-comfortscan – Regio Zuidoost-Brabant (2017)

Vraag
Het projectteam Duurzaamheid van de regio Zuidoost-Brabant vroeg ons mee te denken hoe we energetische maatregelen op natuurlijke momenten kunnen stimuleren (bijvoorbeeld bij de aanschaf van een nieuwe woning).

Antwoord
Na gesprekken met meerdere stakeholders hebben we een visieverhaal geschreven. Op basis hiervan hebben we een product vorm en inhoud gegeven: de e-comfortscan. Er is een naam ontwikkeld en een complete huisstijl, waaronder het logo.

Resultaat
We coördineren het project op het gebied van marketing en communicatie. We halen verhalen op bij makelaars en inwoners en zorgen zo voor een continue stroom aan content, zowel om interne processen te optimaliseren als om externe zichtbaarheid te vergroten. De e-comfortscan is klaar om naar buiten te treden!

 

Alle Lichten Op Groen – Gemeente Helmond (2015-17)

Vraag
Helmond energieneutraal in 2035. Dat is het doel van de gemeente, met als kartrekker wethouder Paul Smeulders. Aan ons om samen met de gemeente tot een plan te komen. Hoe krijgen we heel Helmond mee?

Antwoord
Samen met de gemeente Helmond en bureau KaapZ organiseerden we een driedaagse conferentie in een hotel in Helmond. Zo’n 120 Helmonders kwamen bijeen om concrete plannen te maken voor een duurzamer Helmond. Allemaal inwoners, ondernemers en politici met een betrokken, groen hart.

Resultaat
Energie, enthousiasme en eensgezindheid! Het congres werd afgesloten met veel concrete voorstellen. Naast de organisatie van het congres maakten wij de website en een bidbook, een raadsvoorstel nieuwe stijl. De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel om in duurzaamheid te investeren. Twee jaar na de start hebben we samen met de gemeente een nieuwe website gelanceerd.

 

Ook een duurzame uitdaging?

Wij helpen graag!