Net als mensen, dieren en de natuur hebben organisaties een levenscyclus. Om de verschillende fases daarvan te doorlopen, is groei nodig. In hun bestaan groeien organisaties – als het goed is tenminste – meerdere keren. Beter gezegd: ze groeien voortdurend. Dat is heel natuurlijk. Maar groeien gaat zeker niet vanzelf en gaat gepaard met groeipijnen.

Van baby naar peuter

Elke onderneming begint in de start-upfase. De ondernemer is de meewerkende leider die zijn kindje met een duidelijke strategie in de markt wil zetten. Met veel zorg en aandacht moet de pas ingeschrevene in het KvK-handelsregister de volgende fase voorspoedig en liefst snel zien te bereiken. Het is niet zo moeilijk om dit te visualiseren. Denk maar aan een baby die naar de peuterfase groeit. Het is een periode vol onzekerheid. Wilskracht en drive om te overleven zijn kritieke succesfactoren.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat elke onderneming de fase van volwassenheid bereikt. Daar aangekomen is er al ontzettend veel veranderd. Er zijn personeelsleden gekomen en afdelingen ontstaan. Er is een splitsing tussen beherende en operationele taken. Er is sprake van hiërarchie en mogelijk zelfs van bureaucratie.

Top blijven

Groei is geen eenduidig begrip. De ene organisatie streeft naar omzetverdubbeling, terwijl een andere een nieuw product op de markt wil brengen of wil uitgroeien tot een autoriteit. Netwerken en allianties smeden, zeker als een andere partij meer kennis van een bepaald onderwerp heeft. Kennis delen en zelf beter worden.

In alle gevallen omvat groei veel meer dan met zijn allen een stapje extra doen. Het vereist visie, een helikopterview, een opgefriste klantreis, nieuwe doelen en nieuwe middelen om die doelen te verwezenlijken. Groeien is topsport. En eenmaal aan de top wil je er natuurlijk niet vanaf vallen. Je wilt top blijven!

Door de jaren heen – en in het bijzonder in de jaren na de kredietcrisis – heeft Groep5700 talloze organisaties geholpen om groter, stabieler en gezonder te worden. Onze experts weten wat er bij groei komt kijken en leiden je organisatie door alle fases van het groeiproces. zorgvuldig, vastbesloten. En altijd in goed overleg. Klaar voor de nieuwe levensfase. Klaar om groter te worden.