Nederland verandert. Het wordt steeds meer een participatiesamenleving dan een verzorgingsstaat. Om het leven voor iedereen betaalbaar te houden, trekt de overheid zich op steeds meer terreinen terug. Iedereen die dat kan, moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. Het vraagt om een andere manier van samenleven.

Een sprekend voor beeld hiervan is zorg. Mantelzorg bijvoorbeeld. Een belangrijk thema en bovendien iets waar we bijna allemaal te maken mee zullen krijgen. Als mantelzorger, zorgbehoevende of allebei. Door de vergrijzing en de verschuiving naar participatiesamenleving is mantelzorg actueler dan ooit.

Uitdagingen

Maar ook andere samenlevingsthema’s zijn dynamisch. Het onderwijs verandert. Jongeren bewegen te weinig en hoe moeten ze eigenlijk omgaan met geld? De cultuursector zit in zwaar weer. Er is armoede, ook in deze regio. Laaggeletterdheid is een serieus probleem – 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Serieuze vraagstukken. Reken maar.

De non-profitsector heeft andere doelstellingen dan de zakenwereld, waar winst het belangrijkste criterium is. De non-profitsector kent andere samenwerkingsvormen, kansen, valkuilen en tactieken. Dat vereist veel expertise en het vermogen om vanuit een breder en hoger perspectief naar deze onderwerpen te kijken. Jarenlange ervaring binnen al deze subthema’s heeft ertoe geleid dat wij ons daarin bekwaamd hebben.

Anders doen begint met anders kijken. Wij helpen je graag je blikveld te verruimen en zo je doelgroep te bereiken.